മേഗൻ റാപ്പിനോ ട്രമ്പിന് നേർക്ക് തൊടുത്ത പെനൽറ്റി
Sports

മേഗൻ റാപ്പിനോ ട്രമ്പിന് നേർക്ക് തൊടുത്ത പെനൽറ്റി

Upfront Stories

Upfront Stories

നാലാംതവണയും അമേരിക്കൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം ലോകകപ്പ് അവരുടെ രാജ്യത്തെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വെറും ഒരു ലോകകപ്പ് ജയം മാത്രമാണോ ഇത്? അല്ല. ഒരു സമൂഹം എത്രമേൽ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഫ്രാൻസിലെ റെയിംസിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. ഈ ലോകകപ്പിന്റെ താരം നേടിയ മേഗൻ റാപ്പിനോ ചരിത്രത്താളുകളിൽ തന്റെ പേരു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കളിക്കളത്തിൽ നേടിയ സുവർണപാദുകവും സ്വർണപ്പന്തും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഉറച്ച നിലപാടുകളിലൂടെയാണ്. അപ്പ്ഫ്രന്റ് സ്റ്റോറീസ് പരിശോധിക്കുന്നു കളിക്കത്തിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച്

Upfront Stories
www.upfrontstories.com