വൃത്തിയുടെ രക്തസാക്ഷി
Health

വൃത്തിയുടെ രക്തസാക്ഷി

കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരേയൊരു വഴി ഇന്ന് കൈകഴുകൽ ആണ് . ലോകാമൊട്ടാകെ അനേകം ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച ഈ ലളിതമായ പ്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ മരണം വരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഇന്ന് അപ്പ്ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Lekshmi Dinachandran

Lekshmi Dinachandran

Upfront Stories
www.upfrontstories.com